آخرین اخبار مجارستان - اخبار جدید

مجارستان

اعلام آمادگی مجارستان برای توسعه همکاری‌های فرهنگی وعلمی با ایران

اعلام آمادگی مجارستان برای توسعه همکاری‌های فرهنگی وعلمی با ایران