تهیه خودروهای کوچک مقیاس در آتش نشانی/ آغاز عملیات ضدعفونی کردن مدارس
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تهیه خودروهای کوچک مقیاس در آتش نشانی/ آغاز عملیات ضدعفونی کردن مدارس

از ماجرای لحاف و تشک در کانال ها تا قفل شدگی معابر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

از ماجرای لحاف و تشک در کانال ها تا قفل شدگی معابر

اجرای طرح ویژه انضباط شهری در ۵ منطقه پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اجرای طرح ویژه انضباط شهری در ۵ منطقه پایتخت

ایمن سازی ساختمانها با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی انجام می شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ایمن سازی ساختمانها با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی انجام می شود

پاکسازی و لایروبی ۵۳۰ کیلومتر از کانالها و مسیل‌های پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پاکسازی و لایروبی ۵۳۰ کیلومتر از کانالها و مسیل‌های پایتخت

بازدید بازرسان وزارت کشور و شهرداری‌ها از لایروبی کانال های تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بازدید بازرسان وزارت کشور و شهرداری‌ها از لایروبی کانال های تهران