قانون منع استفاده از سلاح های تهاجمی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

قانون منع استفاده از سلاح های تهاجمی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد

تصویب طرح حفظ تحریم‌های بانک مرکزی ایران در سنای آمریکا
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تصویب طرح حفظ تحریم‌های بانک مرکزی ایران در سنای آمریکا

پرونده تخلف بایدن در خروج از افغانستان روی میز مجلس سنا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پرونده تخلف بایدن در خروج از افغانستان روی میز مجلس سنا

تاسیس دفتر فضای سایبری و سیاست دیجیتالی در آمریکا
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تاسیس دفتر فضای سایبری و سیاست دیجیتالی در آمریکا

تقابل دوباره جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در سنا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تقابل دوباره جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در سنا

اعتراف رئیس پنتاگون به رویکرد اشتباه آمریکا در افغانستان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

اعتراف رئیس پنتاگون به رویکرد اشتباه آمریکا در افغانستان

لغو دو اختیار جنگی رئیس‌جمهور آمریکا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

لغو دو اختیار جنگی رئیس‌جمهور آمریکا

طرفداری ترامپ از یک بازیکن فوتبال برای راه یابی به مجلس سنا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

طرفداری ترامپ از یک بازیکن فوتبال برای راه یابی به مجلس سنا

موافقت مجلس سنای برزیل با تشکیل گروه دوستی با ایران
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

موافقت مجلس سنای برزیل با تشکیل گروه دوستی با ایران

پلوسی: طرح محاکمه ترامپ به سنا می‌رود
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پلوسی: طرح محاکمه ترامپ به سنا می‌رود

دموکرات‌ها اکثریت را در سنا در اختیار گرفتند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دموکرات‌ها اکثریت را در سنا در اختیار گرفتند

رأی‌گیری دُور دوم انتخابات سنای آمریکا آغاز شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

رأی‌گیری دُور دوم انتخابات سنای آمریکا آغاز شد

نقشه سناتور آمریکایی برای «کشتن برجام» در سنا قبل از روی کار آمدن بایدن
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

نقشه سناتور آمریکایی برای «کشتن برجام» در سنا قبل از روی کار آمدن بایدن

دفاع تمام قد بایدن از وزیر دفاعش: آستین همان شخصی است که در این برهه زمانی به او نیاز داریم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دفاع تمام قد بایدن از وزیر دفاعش: آستین همان شخصی است که در این برهه زمانی به او نیاز داریم