اخبار جدید بین الملل

کشور فلسطین به عضویت کامل مجمع عمومی سازمان ملل درمی‌آید