رویکرد شورای شهر پنجم حمایت از جنوب شهر است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رویکرد شورای شهر پنجم حمایت از جنوب شهر است

عضو شورای شهر تهران: خطر انفجارهای مهیب در پالایشگاه تهران وجود داشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

عضو شورای شهر تهران: خطر انفجارهای مهیب در پالایشگاه تهران وجود داشت

شوراها در پنج دوره از حیث کارکردی موفق بوده اند/ تفکیک دولت ملی و محلی در شهرها؛ مدیریت شهری خدمات ارائه کند، دولت ها سیاستگذار باشند/ پارلمان شهری باید 100 نفره شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شوراها در پنج دوره از حیث کارکردی موفق بوده اند/ تفکیک دولت ملی و محلی در شهرها؛ مدیریت شهری خدمات ارائه کند، دولت ها سیاستگذار باشند/ پارلمان شهری باید 100 نفره شود

انتشار اسامی دریافت‌کنندگان واکسن ظرف 2 روز آینده/چند مدیر واکسن خوار شهرداری برکنار شدند؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انتشار اسامی دریافت‌کنندگان واکسن ظرف 2 روز آینده/چند مدیر واکسن خوار شهرداری برکنار شدند؟

شهردار تهران سنوات ارفاقی بازنشستگی آتش نشانان را پیگیری کند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شهردار تهران سنوات ارفاقی بازنشستگی آتش نشانان را پیگیری کند

چه کسانی مقصر گرانی مسکن هستند؟/افزایش 80 درصدی نرخ مسکن
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

چه کسانی مقصر گرانی مسکن هستند؟/افزایش 80 درصدی نرخ مسکن

تعطیلی مراکز توزیع و فروش انواع مواد پروتئینی در محدوده منطقه ۱۶
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تعطیلی مراکز توزیع و فروش انواع مواد پروتئینی در محدوده منطقه ۱۶

تذکر فراهانی به شهردار تهران برای تسهیل در مرمت مدرسه دارالفنون
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تذکر فراهانی به شهردار تهران برای تسهیل در مرمت مدرسه دارالفنون

تغییر میدان قدس به نام شهید ابو مهدی مهندس هوشمندانه است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تغییر میدان قدس به نام شهید ابو مهدی مهندس هوشمندانه است

تنها ۶۲ درصد از درآمد شهرداری تحصیل شده است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تنها ۶۲ درصد از درآمد شهرداری تحصیل شده است

فضاهای ورزشی جنوب شهر با ارائه یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فضاهای ورزشی جنوب شهر با ارائه یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد

طرح تشکیل دیوان محاسبات شهری تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

طرح تشکیل دیوان محاسبات شهری تهران

سامانه ذی‌حساب شهر راه اندازی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سامانه ذی‌حساب شهر راه اندازی شد

حسابرسان منتخب شورا تعیین شدند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

حسابرسان منتخب شورا تعیین شدند