کنترل کننده سامانه مدیریت حرارت برای یک خودروی ملی طراحی شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

کنترل کننده سامانه مدیریت حرارت برای یک خودروی ملی طراحی شد

طرح محققان دانشگاه شریف برای هوشمندسازی تحلیل داده‌های برق مناطق
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

طرح محققان دانشگاه شریف برای هوشمندسازی تحلیل داده‌های برق مناطق

موفقیت پژوهشگران ایرانی در تولید سوزن‌های بیوپسی
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

موفقیت پژوهشگران ایرانی در تولید سوزن‌های بیوپسی

برگزیدگان جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی معرفی شدند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

برگزیدگان جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی معرفی شدند

راهکاری برای حل مشکل کمبود برق شهری توسط محققان دانشگاه تهران
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

راهکاری برای حل مشکل کمبود برق شهری توسط محققان دانشگاه تهران

تاثیر کوانتوم بیولوژی در درمان سرطان بررسی شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تاثیر کوانتوم بیولوژی در درمان سرطان بررسی شد

کشف گونه گیاهی با نام عروس سنگ کافتری در اقلید فارس
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کشف گونه گیاهی با نام عروس سنگ کافتری در اقلید فارس

مدیران از جنس تولید نیستند/ واحدهای R&D واحد تغییر رنگ‌اند!
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

مدیران از جنس تولید نیستند/ واحدهای R&D واحد تغییر رنگ‌اند!