امدادرسانی به ۳۸۶ نفر در ۷۲ ساعت گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امدادرسانی به ۳۸۶ نفر در ۷۲ ساعت گذشته

امدادرسانی به ۳۵۳ نفر در حوادث ۷۲ ساعت گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امدادرسانی به ۳۵۳ نفر در حوادث ۷۲ ساعت گذشته

پوشش سراسری حوادث نیازمند ۱۰۰۰ پایگاه امداد جاده‌ای است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پوشش سراسری حوادث نیازمند ۱۰۰۰ پایگاه امداد جاده‌ای است

امدادرسانی به ۵۵۲ نفر در حوادث ٧٢ ساعت گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امدادرسانی به ۵۵۲ نفر در حوادث ٧٢ ساعت گذشته

رشد ۲۵ درصدی ماموریت های امداد و نجات در حوزه ترافیکی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رشد ۲۵ درصدی ماموریت های امداد و نجات در حوزه ترافیکی

امدادرسانی به ۳۶۰ هموطن آسیب‌ دیده در حوادث ۷۲ ساعت گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امدادرسانی به ۳۶۰ هموطن آسیب‌ دیده در حوادث ۷۲ ساعت گذشته

امدادرسانی در ۳۲ شهر و روستای درگیر سیل
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امدادرسانی در ۳۲ شهر و روستای درگیر سیل

رشد ۲۳۸ درصدی ماموریت های امداد ترافیکی نسبت به نوروز ۱۳۹۹
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رشد ۲۳۸ درصدی ماموریت های امداد ترافیکی نسبت به نوروز ۱۳۹۹

رهاسازی ۲۹ مصدوم سوانح ترافیکی طی ۷۲ ساعت گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رهاسازی ۲۹ مصدوم سوانح ترافیکی طی ۷۲ ساعت گذشته

امدادرسانی ۱۴۵ نیروی امدادی به سیل زدگان بوشهر و فارس
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امدادرسانی ۱۴۵ نیروی امدادی به سیل زدگان بوشهر و فارس

گزارش مجموع امدادرسانی های انجام شده در استان های درگیر سیل و برف
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

گزارش مجموع امدادرسانی های انجام شده در استان های درگیر سیل و برف