۶.۲ میلیون تومان هزینه بیمار کرونایی بستری در بیمارستان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۶.۲ میلیون تومان هزینه بیمار کرونایی بستری در بیمارستان

بیمه رایگان ۶ میلیون ایرانی در سال ۱۴۰۱/افزایش قیمت دارو تخلف است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

بیمه رایگان ۶ میلیون ایرانی در سال ۱۴۰۱/افزایش قیمت دارو تخلف است

یک میلیون جمعیت بدون هویت بیمه ندارند/مشکل زیرساخت‌های الکترونیکی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

یک میلیون جمعیت بدون هویت بیمه ندارند/مشکل زیرساخت‌های الکترونیکی

اطلاعاتی از ۲.۵ میلیون جمعیت فاقد بیمه نداریم
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

اطلاعاتی از ۲.۵ میلیون جمعیت فاقد بیمه نداریم

افزایش پوشش بیمه ای خدمات بستری و سرپایی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

افزایش پوشش بیمه ای خدمات بستری و سرپایی

کدام داروخانه ها هنوز نسخه کاغذی را قبول می کنند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

کدام داروخانه ها هنوز نسخه کاغذی را قبول می کنند

بیمه ها باید به کمک زوجین نابارور بیایند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

بیمه ها باید به کمک زوجین نابارور بیایند

سقف گذاری تحویل اقلام دارویی به داروخانه ها
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

سقف گذاری تحویل اقلام دارویی به داروخانه ها

فقط ۵۰۰ هزار نفر در کشور بیمه ندارند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

فقط ۵۰۰ هزار نفر در کشور بیمه ندارند

۱۰۰ قلم داروی جدید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۱۰۰ قلم داروی جدید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت

امیدواریم بتوانیم هزینه های کمرشکن سلامت را پوشش دهیم
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

امیدواریم بتوانیم هزینه های کمرشکن سلامت را پوشش دهیم

مشکلی برای تایید اقلام دارویی در نسخ الکترونیک نداریم
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

مشکلی برای تایید اقلام دارویی در نسخ الکترونیک نداریم

مشکلات نسخه نویسی الکترونیک در ۴ کلانشهر/پیشنهاد نسخه جدید
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

مشکلات نسخه نویسی الکترونیک در ۴ کلانشهر/پیشنهاد نسخه جدید

اجرای کامل نسخه الکترونیک در برخی استان‌ها/بیمه سلامت پیشگام است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

اجرای کامل نسخه الکترونیک در برخی استان‌ها/بیمه سلامت پیشگام است

حذف نسخ کاغذی تا پایان آذر ماه
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

حذف نسخ کاغذی تا پایان آذر ماه

حذف کامل دفترچه‌های کاغذی درمان تا ۶ ماه آینده در کشور
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

حذف کامل دفترچه‌های کاغذی درمان تا ۶ ماه آینده در کشور

تلاش برای دسترسی عادلانه همگان به خدمات سلامت
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تلاش برای دسترسی عادلانه همگان به خدمات سلامت

هیچ پرداخت غیر الکترونیک در حوزه سلامت نباید داشته باشیم
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

هیچ پرداخت غیر الکترونیک در حوزه سلامت نباید داشته باشیم

۴۲ میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه سلامت هستند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۴۲ میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

تعجیل در حذف دفترچه بیمه سبب نارضایتی مردم می‌شود
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تعجیل در حذف دفترچه بیمه سبب نارضایتی مردم می‌شود