نماینده مجلس:سپاه امروز به خاری در چشم آمریکا جهان‌خوار تبدیل شده است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نماینده مجلس:سپاه امروز به خاری در چشم آمریکا جهان‌خوار تبدیل شده است

هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق در سال آینده نگرفته‌ایم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق در سال آینده نگرفته‌ایم

خبر خوش نماینده مجلس برای معلمان و بازنشستگان
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

خبر خوش نماینده مجلس برای معلمان و بازنشستگان

پیمانکار جاده الیگودرز – داران مشخص شد/ ادامه عملیات اجرایی پروژه بعد از تعطیلات
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

پیمانکار جاده الیگودرز – داران مشخص شد/ ادامه عملیات اجرایی پروژه بعد از تعطیلات

فروش اوراق برای انجام کارهای عمرانی است نه پرداخت حقوق و دستمزد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

فروش اوراق برای انجام کارهای عمرانی است نه پرداخت حقوق و دستمزد

۱۸ هزار میلیارد، بودجه‌ عمرانی بین استان‌های کشور توزیع می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

۱۸ هزار میلیارد، بودجه‌ عمرانی بین استان‌های کشور توزیع می‌شود

بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقریباً ۸ درصد است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقریباً ۸ درصد است

کاهش ۱۰ درصدی درآمدهای کمرگی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

کاهش ۱۰ درصدی درآمدهای کمرگی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰

در کنار گزارش تفریغ بودجه، جدولی ارائه شود تا عملکرد دستگاه‌ها را نشان دهد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

در کنار گزارش تفریغ بودجه، جدولی ارائه شود تا عملکرد دستگاه‌ها را نشان دهد

خدابخشی: میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ بیش برآورد شده است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

خدابخشی: میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ بیش برآورد شده است