انجام بیش از ۳۰۰ میلیون تراکنش در مرکز تبادل اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۰
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

انجام بیش از ۳۰۰ میلیون تراکنش در مرکز تبادل اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۰

برنامه‌های حمایت از بخش خصوصی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

برنامه‌های حمایت از بخش خصوصی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات

اعضای حقیقی شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب شدند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اعضای حقیقی شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب شدند

توزیع کتاب به‌صورت دیجیتال انگیزه جوانان را برای کتابخوانی بیشتر می‌کند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

توزیع کتاب به‌صورت دیجیتال انگیزه جوانان را برای کتابخوانی بیشتر می‌کند

۵ پروژه کلیدی برای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات تعریف شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۵ پروژه کلیدی برای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات تعریف شد

انتصاب معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

انتصاب معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات

«محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

«محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران شد

"محمد خوانساری" رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

"محمد خوانساری" رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد