اخبار جدید ورزشی

مدافع سپاهان با جریمه و محرومیت کمیته انضباطی AFC مواجه شد