هزینه بیش از ۶۷ درصد درآمدهای شهرداری در مناطق غیر برخوردار تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هزینه بیش از ۶۷ درصد درآمدهای شهرداری در مناطق غیر برخوردار تهران

لزوم ساماندهی محدوده خلازیر بدون نگاه سلبی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

لزوم ساماندهی محدوده خلازیر بدون نگاه سلبی

انتقاد عضو شورای شهر تهران از بی‌توجهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به موضوعات شهری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انتقاد عضو شورای شهر تهران از بی‌توجهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به موضوعات شهری

وضعیت بازآفرینی «پادگان دوشان تپه» را تعیین تکلیف کنید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت بازآفرینی «پادگان دوشان تپه» را تعیین تکلیف کنید

دولت و مجلس قانون یکپارچه ایمنی شهری را تصویب کنند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دولت و مجلس قانون یکپارچه ایمنی شهری را تصویب کنند

تصمیم گیری مدیریت شهری برای عملیاتی شدن TDR
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تصمیم گیری مدیریت شهری برای عملیاتی شدن TDR

۸۳۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند/افزایش ۱۰برابری وام بازنشستگان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۸۳۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند/افزایش ۱۰برابری وام بازنشستگان

برد نهاد ریاست جمهوری پس از ماه‌ها لجاجت برای ساخت «ملک جماران»
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

برد نهاد ریاست جمهوری پس از ماه‌ها لجاجت برای ساخت «ملک جماران»

لزوم تسریع در مرمت و استحکام عمارت بوستان وثوق الدوله
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

لزوم تسریع در مرمت و استحکام عمارت بوستان وثوق الدوله

شهرداری تهران ملزم به تهیه طرح‌ تفصیلی ویژه برای منطقه ۱۲ شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شهرداری تهران ملزم به تهیه طرح‌ تفصیلی ویژه برای منطقه ۱۲ شد

انسجام دولت و مجلس برای تضعیف جایگاه شوراها
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انسجام دولت و مجلس برای تضعیف جایگاه شوراها

گرفتن کمترین اختیارات مدیریت شهری توسط دولت بازگشت به عقب است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

گرفتن کمترین اختیارات مدیریت شهری توسط دولت بازگشت به عقب است

آتش چهار منزل کپری را در هشتبندی خاکستر کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آتش چهار منزل کپری را در هشتبندی خاکستر کرد

آتش چهار منزل کپری را در هشتبندی خاکستر کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آتش چهار منزل کپری را در هشتبندی خاکستر کرد