پیروزی انقلاب از مهم‌ترین جلوه‌های عملی قرآن در زندگی بشر امروزی است
اخبار جدید فرهنگی

پیروزی انقلاب از مهم‌ترین جلوه‌های عملی قرآن در زندگی بشر امروزی است

موضوع اقتصاد هنر یک حرکت جدی در وزارت فرهنگ است
اخبار جدید فرهنگی

موضوع اقتصاد هنر یک حرکت جدی در وزارت فرهنگ است

وزیر فرهنگ با میشل عون دیدار کرد
اخبار جدید فرهنگی

وزیر فرهنگ با میشل عون دیدار کرد

هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان گشایش یافت
اخبار جدید فرهنگی

هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان گشایش یافت

ادای احترام وزیر فرهنگ ایران به شهدای مقاومت در سفر به لبنان/ دیدار با مادران شهدا
اخبار جدید فرهنگی

ادای احترام وزیر فرهنگ ایران به شهدای مقاومت در سفر به لبنان/ دیدار با مادران شهدا

جشنواره هنری هُمام نمایشگاه الطاف خداوندی است/ ارائه آثر هنری توانیابان سراسر کشور در موسسه صبا
اخبار جدید فرهنگی

جشنواره هنری هُمام نمایشگاه الطاف خداوندی است/ ارائه آثر هنری توانیابان سراسر کشور در موسسه صبا

سینما موثرترین ابزار در جنگ روایت‌ها است
اخبار جدید فرهنگی

سینما موثرترین ابزار در جنگ روایت‌ها است

شورای سینما نسخه روزآمد شورای عالی سینماست؟
اخبار جدید فرهنگی

شورای سینما نسخه روزآمد شورای عالی سینماست؟

مصمم به ارائه تصویر جدید و واقعی از فرهنگ و هنر با نگاه انقلاب اسلامی هستیم
اخبار جدید فرهنگی

مصمم به ارائه تصویر جدید و واقعی از فرهنگ و هنر با نگاه انقلاب اسلامی هستیم

با یک میراث پر از مشکلات وارد عرصه فرهنگ و هنر شدیم/ این دولت مردمی با اینگونه اتفاقات فاصله دارد
اخبار جدید فرهنگی

با یک میراث پر از مشکلات وارد عرصه فرهنگ و هنر شدیم/ این دولت مردمی با اینگونه اتفاقات فاصله دارد