دستیار وزیر فرهنگ : تاریخ و تمدن ایران – مکزیک  پشتوانه ای برای روابط دو کشور است
اخبار جدید فرهنگی

دستیار وزیر فرهنگ : تاریخ و تمدن ایران – مکزیک پشتوانه ای برای روابط دو کشور است

ثبت جشنواره «طنز پهلو» در تقویم وزارت ارشاد پیگیری می شود
اخبار جدید فرهنگی

ثبت جشنواره «طنز پهلو» در تقویم وزارت ارشاد پیگیری می شود

رایزن های‌فرهنگی به «ماه دوستی» آمدند/ طرح چند نکته مهم
اخبار جدید فرهنگی

رایزن های‌فرهنگی به «ماه دوستی» آمدند/ طرح چند نکته مهم

پنج چهره خبرساز «تجسمی ۱۴۰۰»/ از دستیار وزیر تا هنرمند دهه هفتادی
اخبار جدید فرهنگی

پنج چهره خبرساز «تجسمی ۱۴۰۰»/ از دستیار وزیر تا هنرمند دهه هفتادی

برگزاری ۳۵۰ برنامه فرهنگی و هنری در ۶ روز نخست نوروز امسال
اخبار جدید فرهنگی

برگزاری ۳۵۰ برنامه فرهنگی و هنری در ۶ روز نخست نوروز امسال

نگاه معاون هنری جدید به هنر
اخبار جدید فرهنگی

نگاه معاون هنری جدید به هنر

افزایش بودجه هنرهای نمایشی در سال جاری دنبال می‌شود
اخبار جدید فرهنگی

افزایش بودجه هنرهای نمایشی در سال جاری دنبال می‌شود

جهاد فرهنگی و حمایت از هنر و هنرمند، اولویت وزارت فرهنگ است
اخبار جدید فرهنگی

جهاد فرهنگی و حمایت از هنر و هنرمند، اولویت وزارت فرهنگ است

تمرکززدایی و عدالت فرهنگی در برنامه‌های هنری مورد توجه است
اخبار جدید فرهنگی

تمرکززدایی و عدالت فرهنگی در برنامه‌های هنری مورد توجه است

حمایت از تئاتر استان‌ها تا ثبت‌نام گروه‌های هنری متضرر از کرونا
اخبار جدید فرهنگی

حمایت از تئاتر استان‌ها تا ثبت‌نام گروه‌های هنری متضرر از کرونا