وضعیت راه‌های کشور در ۱۴ آبان ماه/ کاهش ۲.۳ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری نسبت به روز قبل
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت راه‌های کشور در ۱۴ آبان ماه/ کاهش ۲.۳ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۰.۶ درصدی تردد در محور‌های برون شهری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش ۰.۶ درصدی تردد در محور‌های برون شهری

کاهش ۲.۹ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش ۲.۹ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری کشور

کاهش ۲.۳ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش ۲.۳ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری

وضعیت راه‌های کشور در ۲۸ شهریور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

وضعیت راه‌های کشور در ۲۸ شهریور

کاهش تردد در محور‌های برون‌شهری کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش تردد در محور‌های برون‌شهری کشور

وضعیت راه‌های کشور در ۲۶ شهریور ماه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت راه‌های کشور در ۲۶ شهریور ماه

افزایش ۰.۵ درصدی تردد در محور‌های مواصلاتی کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۰.۵ درصدی تردد در محور‌های مواصلاتی کشور

کاهش تردد در محورهای مواصلاتی کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش تردد در محورهای مواصلاتی کشور

افزایش تردد در محور‌های برون شهری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش تردد در محور‌های برون شهری

افزایش ۱.۴ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۱.۴ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری

افزایش ۱.۷ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۱.۷ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری

کاهش ۱.۶ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش ۱.۶ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری کشور

کاهش ۰/۵ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش ۰/۵ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی کشور