ترافیک سنگین در محور کرج- چالوس
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ترافیک سنگین در محور کرج- چالوس

جاده چالوس بازگشایی شد/ هراز بسته است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

جاده چالوس بازگشایی شد/ هراز بسته است

ترافیک در محورهای هراز و چالوس سنگین است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ترافیک در محورهای هراز و چالوس سنگین است

دلیل مسدود شدن محور کرج -چالوس
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دلیل مسدود شدن محور کرج -چالوس

محور کرج چالوس بازگشایی شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

محور کرج چالوس بازگشایی شد

محور کرج -چالوس یک‌طرفه شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

محور کرج -چالوس یک‌طرفه شد

تردد در محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال ممنوع شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تردد در محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال ممنوع شد