فراخوان طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه حوزه آب و فرسایش خاک منتشر شد
اخبار جدید فناوری

فراخوان طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه حوزه آب و فرسایش خاک منتشر شد

علت گرد سفید پخش شده در هوای آبادان چیست؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

علت گرد سفید پخش شده در هوای آبادان چیست؟

ادارات خوزستان برای روز سه‌شنبه تعطیل شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ادارات خوزستان برای روز سه‌شنبه تعطیل شد

فعالیت ادارات برخی شهرهای خوزستان با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فعالیت ادارات برخی شهرهای خوزستان با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود

هوای ۱۳ شهرستان خوزستان آلوده است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای ۱۳ شهرستان خوزستان آلوده است

مدارس خوزستان تعطیل شد / آغاز فعالیت ادارات با ۲ ساعت تاخیر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مدارس خوزستان تعطیل شد / آغاز فعالیت ادارات با ۲ ساعت تاخیر

آلودگی هوای اهواز به ۲۵ برابر حد مجاز رسید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آلودگی هوای اهواز به ۲۵ برابر حد مجاز رسید

مدارس و دانشگاه‌های خوزستان فردا تعطیل شد/ ادارات با ۲ساعت تاخیر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مدارس و دانشگاه‌های خوزستان فردا تعطیل شد/ ادارات با ۲ساعت تاخیر

فعالیت ادارات ۷ شهرستان خوزستان با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فعالیت ادارات ۷ شهرستان خوزستان با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌شود

هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد

top