شرکت مخابرات با وزارت ارتباطات رابطه سازمانی  دارد
اخبار جدید اقتصادی

شرکت مخابرات با وزارت ارتباطات رابطه سازمانی دارد

اگر درآمدی نداشته باشیم نوسازی و بازسازی در شبکه مخابرات را شاهد نخواهیم بود
اخبار جدید اقتصادی

اگر درآمدی نداشته باشیم نوسازی و بازسازی در شبکه مخابرات را شاهد نخواهیم بود

مصوبه اتحادیه جهانی مخابرات برای ارائه خدمات استارلینک در مرزهای ایران
اخبار جدید فناوری

مصوبه اتحادیه جهانی مخابرات برای ارائه خدمات استارلینک در مرزهای ایران

شرکت مخابرات مقصر جدید کیفیت سرعت اینترنت در ایران
اخبار جدید فناوری

شرکت مخابرات مقصر جدید کیفیت سرعت اینترنت در ایران

التیماتوم رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران برای انجام تعهدات کیفی
اخبار جدید فناوری

التیماتوم رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران برای انجام تعهدات کیفی

رگولاتوری درخواست تمدید پروانه مخابرات را رد کرد
اخبار جدید فناوری

رگولاتوری درخواست تمدید پروانه مخابرات را رد کرد

با وجود آتش‌سوزی در دو حوضچه مخابراتی، ارتباطات با استفاده از مسیرهای جایگزین به صورت پایدار برقرار است
اخبار جدید اقتصادی

با وجود آتش‌سوزی در دو حوضچه مخابراتی، ارتباطات با استفاده از مسیرهای جایگزین به صورت پایدار برقرار است

بازدید مهندس سلطانی از بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ تهران
اخبار جدید اقتصادی

بازدید مهندس سلطانی از بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ تهران

تعرفه ارایه خدمات ابر انتقال در داخل کشور، ناحیه ای شد
اخبار جدید اقتصادی

تعرفه ارایه خدمات ابر انتقال در داخل کشور، ناحیه ای شد

مهندس سلطانی درنخستین کارگاه تخصصی سیستم جامع مدیریت زنجیره تامین، براهمیت این حوزه درپیشبرد برنامه ها و استراتژی شرکت تاکید کرد
اخبار جدید اقتصادی

مهندس سلطانی درنخستین کارگاه تخصصی سیستم جامع مدیریت زنجیره تامین، براهمیت این حوزه درپیشبرد برنامه ها و استراتژی شرکت تاکید کرد

top