فیبرنوری مخابرات تهران در شهرک صنعتی صفادشت ملارد به بهره برداری رسید
اخبار جدید اقتصادی

فیبرنوری مخابرات تهران در شهرک صنعتی صفادشت ملارد به بهره برداری رسید

شفاف سازی فواید و رعایت پروتکل های ادغام شماره های امدادی ضروری است
اخبار جدید اقتصادی

شفاف سازی فواید و رعایت پروتکل های ادغام شماره های امدادی ضروری است

بازنگری در تعرفه های تجاری ، نوسازی تجهیزات و توسعه خدمات را فراهم می کند
اخبار جدید اقتصادی

بازنگری در تعرفه های تجاری ، نوسازی تجهیزات و توسعه خدمات را فراهم می کند

تسریع روند پاسخگویی با سامانه های ارتباطی بازرسی مخابرات ایران
اخبار جدید اقتصادی

تسریع روند پاسخگویی با سامانه های ارتباطی بازرسی مخابرات ایران

افتتاح و بهره برداری از فیبرنوری مخابرات تهران در شهرستان پاکدشت
اخبار جدید اقتصادی

افتتاح و بهره برداری از فیبرنوری مخابرات تهران در شهرستان پاکدشت

طرح نجمای مخابرات در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری است
اخبار جدید اقتصادی

طرح نجمای مخابرات در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری است

مخابرات ایران با قدرت طرح توسعه فیبر نوری را پیش می‌برد
اخبار جدید اقتصادی

مخابرات ایران با قدرت طرح توسعه فیبر نوری را پیش می‌برد

رضایتمندی مشتریان با سرویس های نوآورانه در کمترین زمان ممکن فراهم می شود
اخبار جدید اقتصادی

رضایتمندی مشتریان با سرویس های نوآورانه در کمترین زمان ممکن فراهم می شود

دکتر زارعیان براستفاده از خدمات جدید در شبکه مخابراتی کشور تاکید کرد
اخبار جدید اقتصادی

دکتر زارعیان براستفاده از خدمات جدید در شبکه مخابراتی کشور تاکید کرد

لزوم تغییر نگرش در کسب‌وکارها ، آغازی برای ارایه خدمات سرویس محور
اخبار جدید اقتصادی

لزوم تغییر نگرش در کسب‌وکارها ، آغازی برای ارایه خدمات سرویس محور

top