چاره‌جویی برای طرح صیانت معطوف به تصمیم رئیس مجلس است
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

چاره‌جویی برای طرح صیانت معطوف به تصمیم رئیس مجلس است

مخالفت‌مان با طرح صیانت سیاسی نیست
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

مخالفت‌مان با طرح صیانت سیاسی نیست

۱۸۰ امضا جمع کردیم تا طرح صیانت در صحن علنی مجلس بررسی شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۱۸۰ امضا جمع کردیم تا طرح صیانت در صحن علنی مجلس بررسی شود

گزارش نقدهای نظام صنفی درباره طرح حمایت از کاربران ارائه شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

گزارش نقدهای نظام صنفی درباره طرح حمایت از کاربران ارائه شد

پیشنهادات اتحادیه صنعت مخابرات درباره طرح حمایت از کاربران
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پیشنهادات اتحادیه صنعت مخابرات درباره طرح حمایت از کاربران

انتقاد از روند بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

انتقاد از روند بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی

حکمرانی همه جانبه در فضای مجازی محکوم به شکست است
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

حکمرانی همه جانبه در فضای مجازی محکوم به شکست است

اینترنت ماهواره ای طرح حمایت از کاربران را با چالش مواجه می کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اینترنت ماهواره ای طرح حمایت از کاربران را با چالش مواجه می کند

ضرورت نگارش قوانین برای فضای مجازی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ضرورت نگارش قوانین برای فضای مجازی