تالار بورس ‌پسماند با هدف قیمت گذاری پسماند خشک راه اندازی می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تالار بورس ‌پسماند با هدف قیمت گذاری پسماند خشک راه اندازی می‌شود

تقدیم لایحه «طرح جامع مدیریت پسماند» به شورای شهر در اوایل دی ماه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تقدیم لایحه «طرح جامع مدیریت پسماند» به شورای شهر در اوایل دی ماه

تهیه اطلس پسماند کشور/ دفن پسماند در ۷۰۰ نقطه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تهیه اطلس پسماند کشور/ دفن پسماند در ۷۰۰ نقطه

افزایش تفکیک زباله با طرح شنبه های بدون پسماند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افزایش تفکیک زباله با طرح شنبه های بدون پسماند

برگزاری کارگاه های مجازی آموزش شهروندی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

برگزاری کارگاه های مجازی آموزش شهروندی

صدرالدین علیپور مدیر نمونه شهرداری تهران شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

صدرالدین علیپور مدیر نمونه شهرداری تهران شد