مرز دوغارون بازگشایی شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مرز دوغارون بازگشایی شد

تعطیلی فعالیت تجاری مرز دوغارون تا اطلاع ثانوی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تعطیلی فعالیت تجاری مرز دوغارون تا اطلاع ثانوی

یک نماینده مجلس: مشکل مرزی با افغانستان فعلا حل شده است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

یک نماینده مجلس: مشکل مرزی با افغانستان فعلا حل شده است

ویدئو  |علت آتش سوزی در گمرک دوغارون در مرز افغانستان
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ویدئو |علت آتش سوزی در گمرک دوغارون در مرز افغانستان

گمرکات اجرایی و تجار از ارسال کالا به میلک و گمشاد خودداری کنند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

گمرکات اجرایی و تجار از ارسال کالا به میلک و گمشاد خودداری کنند

ممنوعیت تردد کامیون‌ها به افغانستان از مرزهای ماهیرود و دوغارون
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ممنوعیت تردد کامیون‌ها به افغانستان از مرزهای ماهیرود و دوغارون

توقف فعالیت‌های تجاری و گمرکی در مرز دوغارون
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

توقف فعالیت‌های تجاری و گمرکی در مرز دوغارون

تکذیب حضور طالبان در گمرک ایران و افغانستان
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تکذیب حضور طالبان در گمرک ایران و افغانستان