ضرورت تغییر نگرش مدیریت منابع آب از عرضه‌ به تقاضامحوری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ضرورت تغییر نگرش مدیریت منابع آب از عرضه‌ به تقاضامحوری

درهم‌تنیدگی نظام نخبگانی با حکمرانی ضامن پیشرفت کشور است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

درهم‌تنیدگی نظام نخبگانی با حکمرانی ضامن پیشرفت کشور است

بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در سیاست های کلی برنامه هفتم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در سیاست های کلی برنامه هفتم

نظر مرکز پژوهش‌ها در مورد تسویه بدهی‌های بخش برق در لایحه بودجه1401
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نظر مرکز پژوهش‌ها در مورد تسویه بدهی‌های بخش برق در لایحه بودجه1401

دومین جلسه استماع نخبگانی طرح حمایت از حقوق کاربران برگزار شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دومین جلسه استماع نخبگانی طرح حمایت از حقوق کاربران برگزار شد

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی بررسی شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی بررسی شد

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد

پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه