اخبار جدید مریوان

اعزام بالگرد جهت مهار آتش‌سوزی در مراتع استان‌های فارس و کردستان

اعزام بالگرد جهت مهار آتش‌سوزی در مراتع استان‌های فارس و کردستان