آخرین آمار مسدودسازی سیم‌کارت‌های مزاحم
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

آخرین آمار مسدودسازی سیم‌کارت‌های مزاحم

رگولاتوری بیش از ۳۵۷ هزار سیم‌کارت مزاحم را قطع کرد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

رگولاتوری بیش از ۳۵۷ هزار سیم‌کارت مزاحم را قطع کرد

بیش از ۳۵۵ هزار سیم‌کارت شخصی مزاحم قطع شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بیش از ۳۵۵ هزار سیم‌کارت شخصی مزاحم قطع شد

قطع بیش از ۳۵۵ هزار سیم‌کارت شخصی مزاحم
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

قطع بیش از ۳۵۵ هزار سیم‌کارت شخصی مزاحم

جدیدترین آمار قطع سیم‌کارت‌های شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

جدیدترین آمار قطع سیم‌کارت‌های شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی

بیش از ۳۵۴ هزار سیم‌کارت مزاحم قطع شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بیش از ۳۵۴ هزار سیم‌کارت مزاحم قطع شد

آخرین آمار خطوط شخصی قطع شده به دلیل مزاحمت پیامکی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

آخرین آمار خطوط شخصی قطع شده به دلیل مزاحمت پیامکی