حامد بهداد، فراستی را نابود کرد
اخبار جدید فرهنگی

حامد بهداد، فراستی را نابود کرد

مرد جنجالی تلویزیون به جشنواره فجر پشت کرد!
اخبار جدید فرهنگی

مرد جنجالی تلویزیون به جشنواره فجر پشت کرد!

ادعای تازه فراستی؛ یکی از بازیگران ۱۵۰ هزار دلار دستمزد می‌گیرد
اخبار جدید فرهنگی

ادعای تازه فراستی؛ یکی از بازیگران ۱۵۰ هزار دلار دستمزد می‌گیرد

فراستی: «عنکبوت مقدس» مفلوک، حقیر، بی‌وطن و بی‌همه‌چیز است
اخبار جدید فرهنگی

فراستی: «عنکبوت مقدس» مفلوک، حقیر، بی‌وطن و بی‌همه‌چیز است

فراستی: «عنکبوت مقدس» مفلوک، حقیر، بی‌وطن و بی‌همه‌چیز است + فیلم
اخبار جدید فرهنگی

فراستی: «عنکبوت مقدس» مفلوک، حقیر، بی‌وطن و بی‌همه‌چیز است + فیلم

فراستی خطاب به سازنده عنکبوت مقدس: تو سگ کی باشی…!
اخبار جدید گوناگون

فراستی خطاب به سازنده عنکبوت مقدس: تو سگ کی باشی…!

نبود نقد به عدم موفقیت سینمای ایران منجر شده است
اخبار جدید فرهنگی

نبود نقد به عدم موفقیت سینمای ایران منجر شده است

فراستی: عنکبوت مقدس، تله فیلمی ناچیز و حقیر است
اخبار جدید گوناگون

فراستی: عنکبوت مقدس، تله فیلمی ناچیز و حقیر است

فراستی به جوایز جشنواره کن، تاخت
اخبار جدید گوناگون

فراستی به جوایز جشنواره کن، تاخت

مسعود فراستی به سعید روستایی: به جایزه بی‌ارزشی که بُردید نبالید!
اخبار جدید فرهنگی

مسعود فراستی به سعید روستایی: به جایزه بی‌ارزشی که بُردید نبالید!

top