دیدار با مسعود کیمیایی به وقت «خائن‌کشی»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

دیدار با مسعود کیمیایی به وقت «خائن‌کشی»

روز شلوع و پرسوژه عکاس‌ها در جشنواره فیلم فجر
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

روز شلوع و پرسوژه عکاس‌ها در جشنواره فیلم فجر

راست و دروغ غیبت کیمیایی در نشست «خائن‌کشی» از زبان اوجی و مهران  مدیری
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

راست و دروغ غیبت کیمیایی در نشست «خائن‌کشی» از زبان اوجی و مهران مدیری

انتقاد شدید کیهان از مسعود کیمیایی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

انتقاد شدید کیهان از مسعود کیمیایی

کیمیایی باز هم از جشنواره فجر انصراف داد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

کیمیایی باز هم از جشنواره فجر انصراف داد

جشنواره فیلم فجر با مسعود کیمیایی نامهربان بوده است ؟
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

جشنواره فیلم فجر با مسعود کیمیایی نامهربان بوده است ؟

حضور دو کارگردان سینما و یک منتقد در فیلم مسعود کیمیایی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

حضور دو کارگردان سینما و یک منتقد در فیلم مسعود کیمیایی