مسمومیت دانش‌آموزان اصفهان سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت دانش‌آموزان اصفهان سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه

احساس مسمومیت در چند دانش‌آموز کرجی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

احساس مسمومیت در چند دانش‌آموز کرجی

مسمومیت با منوکسید کربن پنج نفر را راهی بیمارستان کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت با منوکسید کربن پنج نفر را راهی بیمارستان کرد

مسمومیت درپی خاموش شدن بخاری و نشت گاز
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت درپی خاموش شدن بخاری و نشت گاز

مسمومیت ۴ نفر به علت اشکال آبگرمکن و استفاده از زغال
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت ۴ نفر به علت اشکال آبگرمکن و استفاده از زغال

۳ کشته و مسموم در پی انتشار گاز CO
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۳ کشته و مسموم در پی انتشار گاز CO

مسمومیت ۳ نفر با گاز CO درپی اشکال آبگرمکن
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت ۳ نفر با گاز CO درپی اشکال آبگرمکن

مسمومیت ۷ کودک با گاز CO در گلپایگان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت ۷ کودک با گاز CO در گلپایگان

انجام بیش از ۱۹۵ هزار عملیات امدادرسانی اورژانس طی ۸ ماه نخست سال
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انجام بیش از ۱۹۵ هزار عملیات امدادرسانی اورژانس طی ۸ ماه نخست سال

۲۷۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان بیمار شده‌اند
اخبار جدید گوناگون

۲۷۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان بیمار شده‌اند