مسمومیت با منوکسید کربن پنج نفر را راهی بیمارستان کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت با منوکسید کربن پنج نفر را راهی بیمارستان کرد

مسمومیت درپی خاموش شدن بخاری و نشت گاز
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت درپی خاموش شدن بخاری و نشت گاز

مسمومیت ۴ نفر به علت اشکال آبگرمکن و استفاده از زغال
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت ۴ نفر به علت اشکال آبگرمکن و استفاده از زغال

۳ کشته و مسموم در پی انتشار گاز CO
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۳ کشته و مسموم در پی انتشار گاز CO

قاتل خاموش جان ۱۱ نفر در یک روز را به خطر انداخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

قاتل خاموش جان ۱۱ نفر در یک روز را به خطر انداخت

مسمومیت ۳ نفر با گاز CO درپی اشکال آبگرمکن
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت ۳ نفر با گاز CO درپی اشکال آبگرمکن

مسمومیت ۶ نفر در حوادث گازگرفتگی امروز
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت ۶ نفر در حوادث گازگرفتگی امروز

مسمومیت ۷ کودک با گاز CO در گلپایگان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسمومیت ۷ کودک با گاز CO در گلپایگان

مسموم شدن ۸ نفر با گاز CO
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مسموم شدن ۸ نفر با گاز CO

انجام بیش از ۱۹۵ هزار عملیات امدادرسانی اورژانس طی ۸ ماه نخست سال
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انجام بیش از ۱۹۵ هزار عملیات امدادرسانی اورژانس طی ۸ ماه نخست سال