بهترین اقدام برای تغییر وضع موجود حضور پای صندوق‌های رای است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بهترین اقدام برای تغییر وضع موجود حضور پای صندوق‌های رای است

انتخابات در امنیت کامل در حال برگزاری است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انتخابات در امنیت کامل در حال برگزاری است

دعوت محسن هاشمی از مردم برای حضور در انتخابات
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دعوت محسن هاشمی از مردم برای حضور در انتخابات

استقرار صندوق رای سیار در مرکز اورژانس کشور و مشارکت تکنسین‌ها در انتخابات
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

استقرار صندوق رای سیار در مرکز اورژانس کشور و مشارکت تکنسین‌ها در انتخابات

تهامی: حضور جامعه ورزش باعث رونق انتخابات می‌شود
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

تهامی: حضور جامعه ورزش باعث رونق انتخابات می‌شود

دعوت رئیس سازمان اورژانس کشور از مردم برای حضور در انتخابات ١٤٠٠
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دعوت رئیس سازمان اورژانس کشور از مردم برای حضور در انتخابات ١٤٠٠