اخبار برگزیده , اخبار جدید بین الملل

عربستان بزودی یک فروشگاه مشروبات الکلی افتتاح می‌کند