پارک علم و فناوری سلامت مازندران راه اندازی می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پارک علم و فناوری سلامت مازندران راه اندازی می شود

تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

پژوهش کاربردی باید به حل مسئله منجر شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پژوهش کاربردی باید به حل مسئله منجر شود

وبینار «کاشتن بر آینده» با موضوع پژوهش کاربردی برگزار می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وبینار «کاشتن بر آینده» با موضوع پژوهش کاربردی برگزار می‌شود

بیست و هفتمین جشنواره علوم پزشکی رازی فردا برگزار می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بیست و هفتمین جشنواره علوم پزشکی رازی فردا برگزار می شود

ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تحقیقات و فناوری
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تحقیقات و فناوری

اختصاص درصد مشخصی از بودجه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به مقوله فناوری
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

اختصاص درصد مشخصی از بودجه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به مقوله فناوری

اختصاص درصد مشخصی از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به مقوله فناوری
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اختصاص درصد مشخصی از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به مقوله فناوری

نتایج تحقیقات باید در دسترس متخصصان و آحاد جامعه قرار گیرد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

نتایج تحقیقات باید در دسترس متخصصان و آحاد جامعه قرار گیرد

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منتشر شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منتشر شد

کارایی برخی واکسن‌های ایرانی کرونا از واکسن‌های خارجی بهتر است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کارایی برخی واکسن‌های ایرانی کرونا از واکسن‌های خارجی بهتر است