تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۶۰۰۰ فراتر رفت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۶۰۰۰ فراتر رفت

چه فناوریهایی به حل مشکل قطعی برق کمک می کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

چه فناوریهایی به حل مشکل قطعی برق کمک می کند

اختصاص ۱۴۰ میلیارد ریال به ۸۰ طرح فناورانه آب
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اختصاص ۱۴۰ میلیارد ریال به ۸۰ طرح فناورانه آب

فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به ۹۰۰هزار میلیارد رسید
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به ۹۰۰هزار میلیارد رسید

تلاش دانش‌بنیان‌ها برای نفوذ ابرکامپیوترها در صنایع محقق شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تلاش دانش‌بنیان‌ها برای نفوذ ابرکامپیوترها در صنایع محقق شد

نشست حمایت از توسعه رویکردهای نوین آموزش و یادگیری برگزار می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نشست حمایت از توسعه رویکردهای نوین آموزش و یادگیری برگزار می شود

حمایت یکسان از شرکت های خلاق و دانش بنیان صورت می گیرد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

حمایت یکسان از شرکت های خلاق و دانش بنیان صورت می گیرد

بیش از ۱۰ هزار همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور ثبت شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بیش از ۱۰ هزار همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور ثبت شد

صدور نامه معافیت بیمه‌ای دانش‌بنیان‌ها آنلاین شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

صدور نامه معافیت بیمه‌ای دانش‌بنیان‌ها آنلاین شد

تعریف ۳۰ سرفصل صادراتی برای شرکتهای دانش بنیان
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تعریف ۳۰ سرفصل صادراتی برای شرکتهای دانش بنیان

۹۷۰ مجموعه آزمایشگاهی تجهیزات خود را به اشتراک گذاشتند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۹۷۰ مجموعه آزمایشگاهی تجهیزات خود را به اشتراک گذاشتند

ارائه خدمات در زمینه تحقیقات سلولی توسط یک شرکت دانش بنیان
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ارائه خدمات در زمینه تحقیقات سلولی توسط یک شرکت دانش بنیان

۲۳ شتاب‌دهنده در حوزه صادرات زیست‌فناوری فعالیت می کنند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۲۳ شتاب‌دهنده در حوزه صادرات زیست‌فناوری فعالیت می کنند

صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق راه اندازی شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق راه اندازی شد

فناوری‌های همگرا پتانسیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

فناوری‌های همگرا پتانسیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند

برنامه صندوق نوآوری برای انتشار فهرست محرمانه تسهیلات دانش بنیان
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

برنامه صندوق نوآوری برای انتشار فهرست محرمانه تسهیلات دانش بنیان

وبینار آشنایی با قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاکچین برگزار می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وبینار آشنایی با قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاکچین برگزار می شود

کمبود آب با فناوری های نوین جبران می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

کمبود آب با فناوری های نوین جبران می‌شود

۹۲۰ مجموعه آزمایشگاهی خدمات خود را به اشتراک گذاشتند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۹۲۰ مجموعه آزمایشگاهی خدمات خود را به اشتراک گذاشتند

۲۰ ماده اولیه آرایشی و بهداشتی در کشور تولید می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۲۰ ماده اولیه آرایشی و بهداشتی در کشور تولید می‌شود