اعضای شورای سیاستگذاری و راهبری خانه‌های نوآوری منصوب شدند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اعضای شورای سیاستگذاری و راهبری خانه‌های نوآوری منصوب شدند

تدوین ۳۰برنامه‌ که به توسعه صادرات محصولات زیستی منتهی می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تدوین ۳۰برنامه‌ که به توسعه صادرات محصولات زیستی منتهی می شود

۱۱۵ شرکت ایرانی استانداردهای بین‌المللی دریافت کردند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۱۱۵ شرکت ایرانی استانداردهای بین‌المللی دریافت کردند

حفاری چاه‌های نفت و گاز با امنیت بیشتری انجام می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

حفاری چاه‌های نفت و گاز با امنیت بیشتری انجام می شود

۵ مرکز نوآوری در حوزه اقتصاد دیجیتال تجهیز شدند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۵ مرکز نوآوری در حوزه اقتصاد دیجیتال تجهیز شدند

فروش ۲ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دانش بنیان ناحیه نوآوری شریف
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

فروش ۲ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دانش بنیان ناحیه نوآوری شریف

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری حوزه هنری با معاونت علمی و فناوری
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری حوزه هنری با معاونت علمی و فناوری

ایران به سومین بازار بزرگ دارویی منطقه تبدیل شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ایران به سومین بازار بزرگ دارویی منطقه تبدیل شد

محققان پرینتر سه بعدی کوچک و کاربردی ساختند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

محققان پرینتر سه بعدی کوچک و کاربردی ساختند

سیستم‌های برودتی خاص صنعتی و آزمایشگاهی در کشور تولید شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

سیستم‌های برودتی خاص صنعتی و آزمایشگاهی در کشور تولید شد

پدافند هوایی از پیشگامان عرصه دانش‌بنیان است
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پدافند هوایی از پیشگامان عرصه دانش‌بنیان است