به وزارت راه، مسکن و شهرسازی واژه شرمندگی را اضافه کنید
اخبار جدید سیاسی

به وزارت راه، مسکن و شهرسازی واژه شرمندگی را اضافه کنید

46 درصد راه‌های روستایی کشور آسفالت نیست/ 7222 روستا فاقد دسترسی آسفالته به راه‌های کشور هستند
اخبار جدید اقتصادی

46 درصد راه‌های روستایی کشور آسفالت نیست/ 7222 روستا فاقد دسترسی آسفالته به راه‌های کشور هستند

اعتراض ایران به دزدی دریایی در بندر کاریستوس
اخبار جدید اقتصادی

اعتراض ایران به دزدی دریایی در بندر کاریستوس

بیش از دو برابر اراضی دولتی مسکن مهر در طرح نهضت ملی تامین زمین شده است
اخبار جدید گوناگون

بیش از دو برابر اراضی دولتی مسکن مهر در طرح نهضت ملی تامین زمین شده است

اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها
اخبار جدید اقتصادی

اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها

لزوم بروز رسانی محل سکونت و مالکیت در سامانه املاک و اسکان
اخبار جدید گوناگون

لزوم بروز رسانی محل سکونت و مالکیت در سامانه املاک و اسکان

امکان ویرایش اطلاعات متقاضیان مسکن فراهم شد
اخبار جدید گوناگون

امکان ویرایش اطلاعات متقاضیان مسکن فراهم شد

لزوم استفاده از سازه‌ها و فناوری‌های نوین ساختمانی برای ارتقا کیفیت و سرعت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
اخبار جدید اقتصادی

لزوم استفاده از سازه‌ها و فناوری‌های نوین ساختمانی برای ارتقا کیفیت و سرعت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن

برای توسعه صنعت هوایی کشور به هیچ وجه منتظر برجام نمی‌مانیم
اخبار جدید سیاسی

برای توسعه صنعت هوایی کشور به هیچ وجه منتظر برجام نمی‌مانیم

top