حسینی: دولت به حمایت مردم برای حل مشکلات نیاز دارد
اخبار جدید سیاسی

حسینی: دولت به حمایت مردم برای حل مشکلات نیاز دارد

دخالت نماینده مجلس در کار اجرا به نفع نماینده نیست/قرار نیست وزیری جابه‌جا شود
اخبار جدید سیاسی

دخالت نماینده مجلس در کار اجرا به نفع نماینده نیست/قرار نیست وزیری جابه‌جا شود

انتظار فراوانی از جامعه دانشگاهی برای کمک به دولت و کشور وجود دارد
اخبار جدید سیاسی

انتظار فراوانی از جامعه دانشگاهی برای کمک به دولت و کشور وجود دارد

امروز دولت مردمی، انقلابی و تحول‌گرا در کنار مردم است
اخبار جدید سیاسی

امروز دولت مردمی، انقلابی و تحول‌گرا در کنار مردم است

تمام مسائل کشور را مثل دولت قبل به مذاکرات گره نمی‌زنیم
اخبار جدید اقتصادی

تمام مسائل کشور را مثل دولت قبل به مذاکرات گره نمی‌زنیم

حوادث تاریخی باید گفته شود تا صاحبان پرونده‌های سیاه رجز نخوانند
اخبار جدید سیاسی

حوادث تاریخی باید گفته شود تا صاحبان پرونده‌های سیاه رجز نخوانند

پروژه‌های نیمه‌تمام سرمایه‌های رها شده‌ در کرمان‌اند
اخبار جدید سیاسی

پروژه‌های نیمه‌تمام سرمایه‌های رها شده‌ در کرمان‌اند

سفر های استانی دولتمردان می‌تواند زمینه رفع مشکلات را تسریع کند
اخبار جدید سیاسی

سفر های استانی دولتمردان می‌تواند زمینه رفع مشکلات را تسریع کند

دانشگاه اتاق فکر دولت است
اخبار جدید سیاسی

دانشگاه اتاق فکر دولت است

دولت از مشکلات کوتاه‌مدت عبور کرده است
اخبار جدید سیاسی

دولت از مشکلات کوتاه‌مدت عبور کرده است