اخبار جدید ممنوعیت تردد

ممنوعیت تردد کامیون‌ها و تریلرها در روز ۱۳ فروردین

ممنوعیت تردد کامیون‌ها و تریلرها در روز ۱۳ فروردین