اخبار جدید ممنوعیت سفر

«سفر» از فردا ممنوع است/ جریمه یک میلیون تومانی در انتظار رانندگان متخلف

«سفر» از فردا ممنوع است/ جریمه یک میلیون تومانی در انتظار رانندگان متخلف