اثربخشی قرص "مرک" روی سویه اُمیکرون
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

اثربخشی قرص "مرک" روی سویه اُمیکرون

تایید داروی ضد کرونای "مرک" در اندونزی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تایید داروی ضد کرونای "مرک" در اندونزی

واکنش متفاوت کشورهای اروپایی به داروی کرونای شرکت "مِرک"
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

واکنش متفاوت کشورهای اروپایی به داروی کرونای شرکت "مِرک"

اثربخشی ۸۹ درصدی قرص ضد ویروسی فایزر
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

اثربخشی ۸۹ درصدی قرص ضد ویروسی فایزر

درخواست مجوز اضطراری برای "اولین قرص مقابله با کرونا"
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

درخواست مجوز اضطراری برای "اولین قرص مقابله با کرونا"

مولنوپیراویر، داروی خوراکی کرونا چیست؟ + تایید قرص کرونا (molnupiravir)
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مولنوپیراویر، داروی خوراکی کرونا چیست؟ + تایید قرص کرونا (molnupiravir)

نخستین قرصی که خطر مرگ و بستری شدن بر اثر کرونا را نصف می‌کند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نخستین قرصی که خطر مرگ و بستری شدن بر اثر کرونا را نصف می‌کند