بانکداری دیجیتال کودک چیست و چه کاربردی دارد؟
اخبار جدید فناوری

بانکداری دیجیتال کودک چیست و چه کاربردی دارد؟

عدم شناخت کافی مشتریان دلیل ری‌برندینگ سپ بود
اخبار جدید فناوری

عدم شناخت کافی مشتریان دلیل ری‌برندینگ سپ بود

بانک مرکزی برنامه‌ای برای صدور مجوز مستقل به نئوبانک‌ها ندارد
اخبار جدید فناوری

بانک مرکزی برنامه‌ای برای صدور مجوز مستقل به نئوبانک‌ها ندارد

نئوبانک‌ها شعبه را از بین نمی‌برند
اخبار جدید فناوری

نئوبانک‌ها شعبه را از بین نمی‌برند

نئوبانک و بانکداری دیجیتال شبیه به هم اما متفاوتند
اخبار جدید فناوری

نئوبانک و بانکداری دیجیتال شبیه به هم اما متفاوتند

ایران زمین مدعی ایجاد نئوبانک به عنوان یک سرویس شد
اخبار جدید فناوری

ایران زمین مدعی ایجاد نئوبانک به عنوان یک سرویس شد

نئوبانک مُد شده یا جای خود را در اکوسیستم باز می‌کند
اخبار جدید فناوری

نئوبانک مُد شده یا جای خود را در اکوسیستم باز می‌کند

۸ اپ بانکی جعلی به درخواست پلیس فتا از گوگل‌پلی حذف شدند
اخبار جدید فناوری

۸ اپ بانکی جعلی به درخواست پلیس فتا از گوگل‌پلی حذف شدند

معرفی قابلیت انتقال وجه هوشمند با بلوبانک
اخبار جدید فناوری

معرفی قابلیت انتقال وجه هوشمند با بلوبانک

بلوبانک به زودی از طریق IPهای خارجی در دسترس خواهد بود
اخبار جدید فناوری

بلوبانک به زودی از طریق IPهای خارجی در دسترس خواهد بود