آلمان به دنبال دوره پس از جنگ اوکراین، نبرد روسیه و اوکراین تمام می شود!
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آلمان به دنبال دوره پس از جنگ اوکراین، نبرد روسیه و اوکراین تمام می شود!

۲۵ درصد مردم عراق زیر خط فقر
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۲۵ درصد مردم عراق زیر خط فقر

افزایش سرسام آور قیمت ها
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

افزایش سرسام آور قیمت ها

نرخ بیکاری در ژاپن رکورد زد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ بیکاری در ژاپن رکورد زد

۹۵۵ هزار فارغ التحصیل بیکار داریم/ سهم ۴۱ درصدی از کل بیکاران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۹۵۵ هزار فارغ التحصیل بیکار داریم/ سهم ۴۱ درصدی از کل بیکاران

نرخ بیکاری تابستان به ۸.۹ درصد کاهش یافت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ بیکاری تابستان به ۸.۹ درصد کاهش یافت

بحران اقتصادی در اردن
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

بحران اقتصادی در اردن

چقدر اشتغال ایجاد شد؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

چقدر اشتغال ایجاد شد؟

رکود اقتصادی آمریکا حتمی است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

رکود اقتصادی آمریکا حتمی است

تورم و بیکاری در اردن
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تورم و بیکاری در اردن

حمایت دولت آلمان از مستاجران
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

حمایت دولت آلمان از مستاجران

تونس در چنگال تورم، فقر و بدهی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تونس در چنگال تورم، فقر و بدهی

تصمیم دولت توسعه بازارچه‌های مرزی است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تصمیم دولت توسعه بازارچه‌های مرزی است

سرمایه اماراتی‌ها در اراضی اشغالی سرمایه‌گذاری می‌شود
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

سرمایه اماراتی‌ها در اراضی اشغالی سرمایه‌گذاری می‌شود

ابلاغ دو مصوبه برای اجرا
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ابلاغ دو مصوبه برای اجرا

نرخ بیکاری در کشور سقوط کرد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ بیکاری در کشور سقوط کرد

نرخ بیکاری ۹.۲ درصد شد/ کاهش ۰.۴ درصدی بیکاران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ بیکاری ۹.۲ درصد شد/ کاهش ۰.۴ درصدی بیکاران

هزینه بحران اوکراین بر اقتصاد مصر
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

هزینه بحران اوکراین بر اقتصاد مصر

آمریکایی ها با سرعت بی سابقه ای مشاغل خود را ترک کردند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آمریکایی ها با سرعت بی سابقه ای مشاغل خود را ترک کردند

آمار بی سابقه نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار بی سابقه نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰