قیمت تضمینی گندم ۱۱۵۰۰ تومان تصویب شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت تضمینی گندم ۱۱۵۰۰ تومان تصویب شد

ابلاغ نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان هفته
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ابلاغ نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان هفته

مجلس وزیر جهاد  را احضار می کند/ شکایت از دولت به قوه قضائیه
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مجلس وزیر جهاد را احضار می کند/ شکایت از دولت به قوه قضائیه

سکوت مجلس در برابر اقدام غیرقانونی دولت در تعیین نرخ گندم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سکوت مجلس در برابر اقدام غیرقانونی دولت در تعیین نرخ گندم

دولت هزار تومان«جایزه سرعت در تحویل»به نرخ تضمینی گندم اضافه کرد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دولت هزار تومان«جایزه سرعت در تحویل»به نرخ تضمینی گندم اضافه کرد

سرنوشت خرید تضمینی گندم امروز با تصمیم رئیس جمهور رقم خواهد خورد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سرنوشت خرید تضمینی گندم امروز با تصمیم رئیس جمهور رقم خواهد خورد

قیمت جدید گندم تا شنبه اعلام می شود/ انتقاد از عدم حضور نوبخت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت جدید گندم تا شنبه اعلام می شود/ انتقاد از عدم حضور نوبخت

هفته آینده درباره قیمت خرید گندم تصمیم‌گیری می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

هفته آینده درباره قیمت خرید گندم تصمیم‌گیری می‌شود