اخبار جدید اقتصادی

چه کسی از نرخ سود ۳۰ درصدی سپرده ها سود می‌برد؟