سه درصد نسخ بیماران کاغذی صادر می شود
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

سه درصد نسخ بیماران کاغذی صادر می شود

لزوم تامین برخی زیرساخت‌ها برای اجرای نسخه نویسی آنلاین در مناطق محروم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

لزوم تامین برخی زیرساخت‌ها برای اجرای نسخه نویسی آنلاین در مناطق محروم

بدون بستر الکترونیک نمی‌توان اتفاقات حوزه سلامت را رصد کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بدون بستر الکترونیک نمی‌توان اتفاقات حوزه سلامت را رصد کرد

خلأ آموزش در نظام نسخه نویسی الکترونیک/ نقش مهم نسخ الکترونیک در کاهش خطای پزشکی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

خلأ آموزش در نظام نسخه نویسی الکترونیک/ نقش مهم نسخ الکترونیک در کاهش خطای پزشکی

افزایش ٢٠ درصدی تعرفه این پزشکان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افزایش ٢٠ درصدی تعرفه این پزشکان

نظام سلامت را نمی توان با کاغذبازی  اداره کرد/ سیستم‌ غیریکپارچه بیمارستانی مانع اجرای نسخه‌ الکترونیک
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نظام سلامت را نمی توان با کاغذبازی اداره کرد/ سیستم‌ غیریکپارچه بیمارستانی مانع اجرای نسخه‌ الکترونیک

محاسبه بیمه‌ای ویزیت پزشکان اجرا کننده طرح نسخه نویسی الکترونیکی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

محاسبه بیمه‌ای ویزیت پزشکان اجرا کننده طرح نسخه نویسی الکترونیکی

فرصت دو هفته ای برای مقابله با اومیکرون/امیدوارم شرایط تغییر نکند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

فرصت دو هفته ای برای مقابله با اومیکرون/امیدوارم شرایط تغییر نکند

اجرای ۹۳ درصدی نسخه الکترونیک بیمه سلامت
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

اجرای ۹۳ درصدی نسخه الکترونیک بیمه سلامت

مشکلی برای تایید اقلام دارویی در نسخ الکترونیک نداریم
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

مشکلی برای تایید اقلام دارویی در نسخ الکترونیک نداریم

نسخه الکترونیک موجب دقیق شدن نظارت‌ و جلوگیری از سوء استفاده‌ها خواهد شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نسخه الکترونیک موجب دقیق شدن نظارت‌ و جلوگیری از سوء استفاده‌ها خواهد شد

تحقق ۷۵ درصدی نسخه الکترونیک در کشور
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تحقق ۷۵ درصدی نسخه الکترونیک در کشور

نسخه نویسی الکترونیک به تکامل تدریجی نیاز دارد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

نسخه نویسی الکترونیک به تکامل تدریجی نیاز دارد

اجرای کامل نسخه الکترونیک در برخی استان‌ها/بیمه سلامت پیشگام است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

اجرای کامل نسخه الکترونیک در برخی استان‌ها/بیمه سلامت پیشگام است

سردرگمی مردم در سایه بی‌ارادگی وزارت بهداشت / مقاومت در برابر استقرار نسخه الکترونیک
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سردرگمی مردم در سایه بی‌ارادگی وزارت بهداشت / مقاومت در برابر استقرار نسخه الکترونیک

توسعه امضا و نسخه الکترونیک مورد توجه قرار بگیرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توسعه امضا و نسخه الکترونیک مورد توجه قرار بگیرد

داروخانه ها برای نسخه پیچی الکترونیک تعرفه می گیرند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

داروخانه ها برای نسخه پیچی الکترونیک تعرفه می گیرند

حذف کامل دفترچه‌های کاغذی درمان تا ۶ ماه آینده در کشور
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

حذف کامل دفترچه‌های کاغذی درمان تا ۶ ماه آینده در کشور

پوشش بیمه‌ای برخی داروها و خدمات به شرط تجویز الکترونیک
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پوشش بیمه‌ای برخی داروها و خدمات به شرط تجویز الکترونیک

خدمات درمانی بدون دفترچه بیمه سلامت چگونه ارائه می شود
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

خدمات درمانی بدون دفترچه بیمه سلامت چگونه ارائه می شود