نماینده مجلس: باید برای برخی معلمان کلاس آموزشی گذاشت
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نماینده مجلس: باید برای برخی معلمان کلاس آموزشی گذاشت

معضل پایان‌نامه‌نویسی
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

معضل پایان‌نامه‌نویسی

آموزش عالی از منظر آمار
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آموزش عالی از منظر آمار

تداوم تعطیلی مدارس به نظام آموزشی کشور آسیب می زند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم تعطیلی مدارس به نظام آموزشی کشور آسیب می زند

کتب آموزشی برای رفع نیاز مناطق محروم است نه مرفه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کتب آموزشی برای رفع نیاز مناطق محروم است نه مرفه

اظهارات جدید سرپرست آموزش و پرورش درباره واکسیناسیون معلمان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اظهارات جدید سرپرست آموزش و پرورش درباره واکسیناسیون معلمان

معاون سیاسی سپاه: الان برای اسلامی کردن دانشگاه ها،  فرصت طلایی است
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

معاون سیاسی سپاه: الان برای اسلامی کردن دانشگاه ها، فرصت طلایی است