اخبار جدید اقتصادی , اخبار جدید بین الملل

قیمت نفت برنت صعودی شد