اخبار جدید ورزشی

این 8 بازیکن قرارداد خود را با پرسپولیس تمدید نکردند