مرحله دوم مطالبات ناشران از نمایشگاه مجازی کتاب پرداخت شد
اخبار جدید فرهنگی

مرحله دوم مطالبات ناشران از نمایشگاه مجازی کتاب پرداخت شد

نمایشگاه کتاب؛ مجالی برای شناخت یار مهربان از نامهربان/ رویدادی فرهنگی که مانع از کتاب‌سازی می‌شود!
اخبار جدید فرهنگی

نمایشگاه کتاب؛ مجالی برای شناخت یار مهربان از نامهربان/ رویدادی فرهنگی که مانع از کتاب‌سازی می‌شود!

فروش ۷۳۲ میلیارد ریالی کتاب در هشت روز
اخبار جدید فرهنگی

فروش ۷۳۲ میلیارد ریالی کتاب در هشت روز

داده‌هایی که نباید به‌سادگی از کنارشان گذشت
اخبار جدید اقتصادی

داده‌هایی که نباید به‌سادگی از کنارشان گذشت

شرکت پست بیش از یک میلیون کتاب در نمایشگاه مجازی را توزیع کرد
اخبار جدید فناوری

شرکت پست بیش از یک میلیون کتاب در نمایشگاه مجازی را توزیع کرد

توزیع کتاب به‌صورت دیجیتال انگیزه جوانان را برای کتابخوانی بیشتر می‌کند
اخبار جدید فرهنگی

توزیع کتاب به‌صورت دیجیتال انگیزه جوانان را برای کتابخوانی بیشتر می‌کند

تمدید یک روزه نمایشگاه مجازی کتاب تهران
اخبار جدید فرهنگی

تمدید یک روزه نمایشگاه مجازی کتاب تهران

کارشناسان از اقتصاد کتابفروشی در زمان نمایشگاه مجازی کتاب می‌گویند/ طرح‌های فصلی برای کتاب‌فروشی‌ها، نمایشگاه‌ به‌کام ناشران
اخبار جدید فرهنگی

کارشناسان از اقتصاد کتابفروشی در زمان نمایشگاه مجازی کتاب می‌گویند/ طرح‌های فصلی برای کتاب‌فروشی‌ها، نمایشگاه‌ به‌کام ناشران

حضور بیش از ۳۰ کتاب‌فروشی در نمایشگاه مجازی کتاب/کتاب‌فروش‌های محلی با کسب‌وکارهای نوین ارتباط بگیرند
اخبار جدید فرهنگی

حضور بیش از ۳۰ کتاب‌فروشی در نمایشگاه مجازی کتاب/کتاب‌فروش‌های محلی با کسب‌وکارهای نوین ارتباط بگیرند

شهید سلیمانی در مکتب بی‌ریای خود سیر عرفانی دارد/ از پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع حاج قاسم حمایت می‌کنیم
اخبار جدید فرهنگی

شهید سلیمانی در مکتب بی‌ریای خود سیر عرفانی دارد/ از پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع حاج قاسم حمایت می‌کنیم