زارع‌پور: شرکت پست مبادلات کتاب در دوران نمایشگاه را ممکن کرد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

زارع‌پور: شرکت پست مبادلات کتاب در دوران نمایشگاه را ممکن کرد

رئیس‌جمهور از نمایشگاه کتاب بازدید کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رئیس‌جمهور از نمایشگاه کتاب بازدید کرد

جشن امضای کتابی که مورد تحسین رهبر انقلاب قرار گرفت
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

جشن امضای کتابی که مورد تحسین رهبر انقلاب قرار گرفت

اسماعیلی: امیدواریم دیگر به ارز ترجیحی برای کاغذ، نیاز نداشته نباشیم
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اسماعیلی: امیدواریم دیگر به ارز ترجیحی برای کاغذ، نیاز نداشته نباشیم

نقد نمایشکاه کتاب به روایت ۳ بانوی نویسنده
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نقد نمایشکاه کتاب به روایت ۳ بانوی نویسنده

گزارش میدانی آنا از  نمایشگاه سی‌وسوم کتاب
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

گزارش میدانی آنا از نمایشگاه سی‌وسوم کتاب

نظارت بر ضوابط برگزاری نمایشگاه کتاب مطالبه خود ناشران است/ عریض شدن راهروهای شبستان برای پیشگیری از شیوع کرونا
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نظارت بر ضوابط برگزاری نمایشگاه کتاب مطالبه خود ناشران است/ عریض شدن راهروهای شبستان برای پیشگیری از شیوع کرونا

بر آثار ارائه شده در نمایشگاه کتاب نظارت مداوم داریم
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بر آثار ارائه شده در نمایشگاه کتاب نظارت مداوم داریم

مهلت ۵ روزه ناشران برای ثبت‌نام نهایی در نمایشگاه کتاب
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

مهلت ۵ روزه ناشران برای ثبت‌نام نهایی در نمایشگاه کتاب