۳ بیمارستان فرسوده و قدیمی اهواز مجوز جابه‌جایی و ساخت گرفتند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۳ بیمارستان فرسوده و قدیمی اهواز مجوز جابه‌جایی و ساخت گرفتند

تراکتور به قیمت گزاف فروخته می‌شود/خوزستان رانباید سیاه نشان داد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تراکتور به قیمت گزاف فروخته می‌شود/خوزستان رانباید سیاه نشان داد

انتقال حساب صنایع بزرگ درخوزستان از طریق بانک‌های دولتی انجام شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

انتقال حساب صنایع بزرگ درخوزستان از طریق بانک‌های دولتی انجام شود

شرکت‌های نفتی عوارض آلایندگی شهر اهواز را پرداخت نمی‌کنند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

شرکت‌های نفتی عوارض آلایندگی شهر اهواز را پرداخت نمی‌کنند

نماینده اهواز: میزان سرقت در استان خوزستان افزایش یافته است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نماینده اهواز: میزان سرقت در استان خوزستان افزایش یافته است

آمار دیابت خوزستان بیش از استاندارد است/درمان بیماران تجاری نباشد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

آمار دیابت خوزستان بیش از استاندارد است/درمان بیماران تجاری نباشد